.

Yönetim Sistemleri Politikamız

Panasonic Electric Works Türkiye olarak, konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürün ve insan odaklı yaşam çözümlerini tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve dünya pazarlarına sunarız.
"Live Your Best" hedefimiz doğrultusunda kuruluşumuzun şartlarına, standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.
  • Yönetim sistemleri kapsamında risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri ile danışma ve katılımını sağlayarak gerekli önlemleri alırız.
  • Müşteri odaklı yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini sağlamak için çaba gösteririz.
  • Müşteri şikayetlerini değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı taahhüt ederiz.
  • Çalışanların iş ile ilgili yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.
  • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile çevreci ve geri dönüşüm odaklı üretim yaparız.
  • Atık yönetiminde kirliliği kaynağında azaltma çalışması yaparak atık oluşumunu en aza indirir, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
  • Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar, tüm süreçlerde kişisel verileri koruruz.
  • Yönetim Sistemlerimiz kapsamında paydaşlarımızın farkındalıklarını artıracak yaklaşımlar planlar ve gerçekleştiririz.
  • Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiririz.t
  • Vizyon, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlar, faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve hesap verilebilir yaklaşımı ile sürekli iyileştiririz.