.

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Panasonic Electric Works Türkiye olarak enerjinin etkin bir şekilde kullanılması, değerlendirilmesi, enerji sarfiyatına karşı gerekli önlemlerin alınması, enerji tüketiminin izlenilmesi kontrol altında tutulması ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için etkili bir “Enerii Yönetim Sistemi (EnYS) ” uygular ve bu süreci geliştirmek için gerekli kaynakları ayırarak sürekli iyileştirmeyi destekleriz.

Enerji Yönetim Sistemimizde, enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara göz önünde bulundurarak ele alır ve yönetiriz.

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız;

 

  • Kuruluşumuzun enerji kullanımı ve tüketimin yapısı ve ölçeğine uygun şekilde,
  • Hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığı ve kullanılabilirliğine yönelik,
  • Enerji hedeflerini ve amaçlarını düzenlemek ve gözden geçirmek için bir çerçeve ortaya koyan,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını ve enerji performansının ve EnYS’nin iyileştirilmesine yönelik tasarımları destekleyen,
  • Çalışanlarımızı enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi ve enerjiyi verimli kullanma alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen,
  • Dokümante edilerek, paydaşlarımıza sunulan ve düzenli aralıklarla gözden geçirilen,
  • Enerji Yönetim Sistemi Politikamız ile risk ve fırsatları gözeterek enerji verimliliği ve etkinliğinin artırılması ile enerji performansımızı ve EnYS’i sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.