.

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 AYDINLATMA METNİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 (4. Versiyon)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panasonic” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Panasonic’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Panasonic tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

Bu metinde: 

 • https://ewtr.panasonic.com/ internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz,
 • Ticari iletişim kanalları ile bilgilendirme yapılmasına onay vermeniz, 
 • İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz, 
 • Panasonic’in düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız, 

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. 

Tanımlama bilgileri (Çerezler), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize yazılan küçük veri dosyalarıdır. Örneğin, web sitesini daha sonra tekrar ziyaret ettiğinizde kimliğinizi belirlemek için kullanılırlar. Tanımlama bilgilerinin içerdiği bilgiler, web sitesi ile Web tarayıcı programınız arasında değiş tokuş edilir, ancak web sitelerinin, diğer web siteleri tarafından oluşturulan tanımlama bilgilerini veya sabit diskinizdeki diğer verileri okumasına izin verilmez.

Birçok web sitesi çerez kullanır, ancak Web tarayıcılarınızı yeni çerezleri kabul etmeden önce onları bilgilendirecek veya dilerseniz tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Şirketimizin web sitesi, sağlanan bilgileri ve hizmetleri geliştirmek ve sitede gezinmeyi daha kolay hale getirmek için zaman zaman zorunlu tanımlama bilgileri kullanır. Şirketin web sitesi, bu tür bilgileri önceden vermeyi kabul ettiğiniz durumlar dışında, sizi tanımlamasına izin verecek bilgileri elde etmek için tanımlama bilgileri kullanmaz.

 

I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad-soyadı,
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres, firma,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri. log kayıtları.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması

· Hukuki yükümlülük

· Sözleşmenin kurulması ve ifası

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

· Meşru menfaat

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Kanunda öngörülmesi

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

· Kanunda öngörülmesi

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

 

· Kanunda öngörülmesi

· Hukuki yükümlülük

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

· Meşru menfaat

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi

· Kanunda öngörülmesi

· Hukuki yükümlülük

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

· Meşru menfaat

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

·  Müşteri İşlem Bilgileri,

·  Talep, Şikayet, Öneri Bilgileri

·  İşitsel Veri

·  Hukuki İşlem Bilgileri

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

Mobil Uygulama, Site ve diğer Panasonic sistemlerinin mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek

·  Meşru menfaat

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

·  İşlem Güvenliği Bilgileri

·  Hukuki İşlem Bilgileri

 

Panasonic tarafından düzenlenen/duyurulan yapılan kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız halinde ilgili etkinliğe ilişkin işlemlerin yapılabilmesi, etkinliklerin sonuçlandırılması, gerekli durumlarda tarafınıza ödül, ürün gönderilmesi, talepte bulunmanız halinde adresinize katalog, broşür vb. gönderilmesi. 

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

· Açık rıza

 

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

 

Ticari iletişim süreçleri kapsamında genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi,

· Açık Rıza

·  Kimlik Bilgileri

·  İletişim Bilgileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarını Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık verilmesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

·       Hukuki yükümlülük

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

·       Meşru menfaat

·       İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri)

 

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak,

 • Hizmetlerimizi geliştirebilmek ve analiz edebilmek amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza;
 • Sizlere yönelik kurumsal iletişim, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız firmalara;
 • Herhangi uyuşmazlıkta bizi ve çalışanlarımızı koruyabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

VI.  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da ya da Panasonıc Electrıc Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu ile Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

VII. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

 

Bu Aydınlatma Metni Panasonic tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Panasonic, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Panasonic tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin bu metin için ana sayfanın altında yeni bir buton oluşturulacaktır. (https://ewtr.panasonic.com/) adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No:44 Sancaktepe / İstanbul adresinde bulunan Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Talep / Şikayet / Öneri Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin  çağrı merkezi telefon numaramız üzerinden yaptığınız görüşmeler kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında çağrı merkezi, müşteri hizmetleri sağlamak, soruları yanıtlamak, teknik destek sunmak veya satış işlemlerini yönetmek gibi çeşitli müşteri odaklı hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan özel bir bölüm veya organizasyonu ifade eder. Çağrı merkezleri, telefon, e-posta, canlı sohbet ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla müşterilerle etkileşimde bulunabilir.

 

1) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin çağrı merkezi, sosyal medya platformları, e-posta, SMS, telefon, faks, şikayet platformları, kargo /posta vasıtasıyla tarafımıza iletmeniz, şirketimiz saha pazarlama ekibi tarafından doğrudan, ve Şirketimizin kullandığı entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2) İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNİZ İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Taleplerin, önerilerin ve/veya şikayetlerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, talep, şikâyet ve önerisi sahiplerinin memnuniyetlerinin sağlanması ile deneyimlerinin iyileştirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veri

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Ad Soyad

Kimlik Verisi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

·       (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·       (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·       (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Telefon Numarası,

E-posta adresi, Adres bilgisi

İletişim Verisi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        

·                KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·                (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·                (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·                (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·                 

Müşteri İşlem Bilgileri

Talep/Öneri/Şikayet Verisi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·                KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·                (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·                (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·                (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde görüşmeye ilişkin ses kayıtları

Görsel ve İşitsel Veri

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·                KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·                (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşyeri bilgileri (Yalnızca fiyat listeleri ve ürün bilgilerine ilişkin katalog talep etmeniz halinde işlenmektedir.)

Diğer Veriler  

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

·       Tanıtım, yatırım, analiz, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·            KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·            (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

 

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.


Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizin sonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 5’nci bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 

 • ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla tedarikçi olarak hareket eden topluluk şirketlerimizin de dahil olduğu yurt içinde müşteri hizmetleri desteği alınan firmalar, talep / şikayet yönetimi bakımından hizmet desteği alınan ajanslar),
 • Şirketimizin faaliyetlerinin denetlenmesi ve müşteri memnuniyetinin tesisi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (örn. şikayet platformları, sosyal medya platformları), ve
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) internet sitemizden  ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

6) DEĞİŞİKLİKLER

Bu aydınlatma metni, şirket politikalarında veya ilgili yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncel versiyonu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.

 

Bu metni dikkatlice okumanız ve kişisel verilerinizi işleme konusundaki açık ve şeffaf politikalarımızı anlamanız önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya bu konudaki talepleriniz için Şirketimizin belirlediği iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

 

PANASONIC ELECTRİC WORKS ELEKTRİK VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Panasonic Electric Works Elektrik ve Sanayi Ticaret A.Ş. (“Panasonic” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Panasonic ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası.
 • Mesleki Bilgileriniz: Çalıştığınız işyeri bilgisi, unvanınız.
 • Diğer Veriler: Müşterini tanı yazılımları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan yaptırım bilgileri.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Şirket, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, fuar ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, taraflarca iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesiyle veya şirketimiz saha pazarlama ekibi tarafından doğrudan, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       Kimlik Bilgileri

·       İletişim Bilgileri

·       Mesleki Bilgiler

 

Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi

·      Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       Kimlik Bilgileri

·       İletişim Bilgileri

·       Mesleki Bilgiler

·       Diğer Veriler

Talep/şikâyetlerin takibi

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       Kimlik Bilgileri

·       İletişim Bilgileri

·       Mesleki Bilgiler

 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·       Kimlik Bilgileri

·       İletişim Bilgileri

·       Mesleki Bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi (Mali ve vergisel düzenlemeler başta olmak üzere, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hukuka uygun adli ve idari talepleri karşılama gibi yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

 

·       Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

·       Kimlik Bilgileri

·       İletişim Bilgileri

·       Mesleki Bilgiler

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği gerekmesi halinde yurt içindeki tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, kişisel verilerinizin daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri dâhilinde tanınan ve aşağıda yer verilen haklarınız için işbu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

 

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresinde mukim Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panasonic”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.  Şirketimizin yerleşkelerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, tedarikçilerimizin ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Panasonic, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kamera kayıtlarına yönelik görsel verilerinizi, şirket içerisindeki fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, kapı geçiş raporu tutulması, suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad Soyad, T.C. kimlik No veya Pasaport No.
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri: Ziyaretçi giriş ve çıkış tarih ve saati, kamera kayıtları (CCTV).
 • Diğer Bilgiler: Hangi firmadan gelindiği ve ziyaret edilecek kişi bilgisi.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

 

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri

 

Diğer Bilgiler

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

 

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar

 

Adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri,

 

Yurtiçindeki iş ortakları ve tedarikçiler,

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

 

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin birinci maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler kolluk kuvvetleri ve ilişkili hizmet sağlayıcı firma (güvenlik hizmeti alınan firma, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, anlaşmalı sigorta kuruluşu) ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz, Panasonic ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden doğrudan veya güvenlik hizmeti aldığımız tedarikçimiz aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla , aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 • Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması.
 • Örneğin kişisel verilerinizin yurt dışında mukim şirketlere aktarılabilmesi amacıyla işlenmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Örneğin ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun olarak koruma ve güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmesi.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Örneğin hukuki bir uyuşmazlığın bulunması durumunda delil olarak kullanılması amacıyla işlenmesi.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Örneğin ziyaretçi kayıtları alınması amacıyla işlenmesi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile ya da Panasonıc Electrıc Works Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu ile Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Ş verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

 1. DEĞİŞİKLİKLER

 

Bu aydınlatma metni, şirket politikalarında veya ilgili yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncel versiyonu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.

 

Bu metni dikkatlice okumanız ve kişisel verilerinizi işleme konusundaki açık ve şeffaf politikalarımızı anlamanız önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya bu konudaki talepleriniz için Şirketimizin belirlediği iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.