.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
 • Ulusal, uluslararası düzenlemeler, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlarız.
 • Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
 • Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
 • Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
 • Kuruluşumuza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 • Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
 • Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli yaptırımları uygularız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.