.

Performans ve Kariyer

Performans yönetim sistemi hedefleriyle sürekli çalışan verimliliği
Performans Yönetim Sistemimiz her düzeyde çalışan performansının değerlendirilmesi ve daha iyi performans göstermeleri için geliştirilmesi gereken alanları belirlemek amacıyla kullanılan sistematik bir araçtır.

Çalışanlarımızın iş sonuçlarını, Performans Yönetim Sistemimiz kapsamında Balanced Scorecard yaklaşımı kullanılarak belirlenen hedeflerle değerlendiririz.

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme yaklaşımımız çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yetkinliğe karşılık, bireyin durumunu ortaya koyar. Yetkinlik Değerlendirmelerimiz, idari kadro çalışanlarımız için 360o, üretim çalışanlarımız için 180o uygulanır. Yetkinliklerimiz kuruluş vizyon, misyon ve stratejileri ile statülere göre önemi açısından derecelendirilmiştir. Bu yaklaşımımız çalışanlarımızın yetkinliğinin kuruluş beklentileri ile ilişkili olarak hesaplanmasına ve hangi yetkinliklerin geliştirilmesinin gerektiğinin belirlenmesine olanak sağlar.

Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sisteminden elde edilen sonuçlar Ücret Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi gibi diğer insan kaynakları yaklaşımlarımıza çıktı oluşturur.