.

İşe Alım

İnsan Kaynakları Politikamızda da açıkça belirtildiği gibi dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın objektif yöntemler kullanılarak doğru işe doğru insan ilkesi ile seçme yerleştirme süreci gerçekleştirilmektir.
İşe Alım Sürecinde; pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.
Kişilik Envanteri
Yabancı Dil Testleri
Mesleki Bilgi Testleri
Yetkinlik bazlı Mülakat Görüşmeleri

Uzun vadede başarının, seçme yerleştirme sürecimizdeki adayların yetkinliklerine, niteliklerine uygun pozisyona yerleştirmelerine ve muhafaza edilmelerine dayandığına inanıyoruz.