.

İnsan Kaynakları Politikamız

Kuruluşumuzun Vizyon, Misyon ve Stratejileri doğrultusunda; organizasyon yapısının oluşturulmasını sağlayarak, Temel Yönetim Felsefemize uyumlu insan kaynağına ulaşmak ve takım çalışmasına yatkın, değişime ve yenilikçiliğe açık bir kurum kültürünü yönetmek amacı ile;

  • Strateji ve hedefler doğrultusunda insan kaynakları planlamasını yapar, yetkinlik odaklı objektif yöntemler kullanarak “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesiyle seçme ve yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi destekleriz.
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı bir yönetim politikası izleriz.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, yüksek performans gösterebilmeleri için katkılarını takdir eder ve destekleriz.
  • Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamlarıyla çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, bireysel ve takım çalışmalarını teşvik eder ve ödüllendiririz.
  • Çalışanlarımızın yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri açık bir iletişim ortamı sağlarız.
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan sosyal ve kültürel organizasyonlar ile işbirliği ortamını güçlendiririz.
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmayı hedefleriz.
  • Ortak amaçları paylaştığımız çalışanlarımızın ailelerini de başarımızın bir parçası olarak görürüz.