.

Eğitim ve Gelişim

Yaşam boyu öğrenen bir organizasyon olabilmek için
EĞİTİM VE GELİŞİM
Çalışanlarımızın kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 4 boyutta eğitim ve gelişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Oryantasyon Programı
Oryantasyon Programı
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Liderlik Gelişim Eğitimleri
Liderlik Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Eğitimlerin etkinliği 2 aşamadan oluşan bir yaklaşımla değerlendirilir. İlk aşama eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen anlık değerlendirme, 2.aşama eğitimden 3-6 ay sonra eğitimin iş etkinliğine yansımasını ve çalışanlarda gerçekleşen davranış değişimlerini değerlendirdiğimiz Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesidir

Hedefleri başarmak, sürekli iyileştirme yoluyla mükemmelliğe ulaşmak amacıyla çalışanlarımızın öncelikle tam donanımlı hale getirilmesi gerektiğine inanmakta ve gerekli eğitimler, konferanslar, seminerler, diğer öğrenme ortamlarına katılımlarını sağlayarak onları desteklemekteyiz.