.
Motor Koruma Şalterleri
Motor.K.Ş.-2 17.0-23.0 A

Anma Akımı:

23

Kısa Devre Kesme Kapasitesi:

15kA