.
Modüler Kontaktörler
Modüler Kontaktör 25A 4No

Anma Akımı:

25