.

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TALEP / ŞİKÂYET / ÖNERİ SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla şirket merkezi Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No:44 Sancaktepe / İstanbul adresinde bulunan Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Talep / Şikayet / Öneri Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimize yapmış olduğunuz talep, öneri ve/veya şikayet başvurusu çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

1) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlardan, Şirketimizin internet sitesini, ziyaret etmeniz, talep / öneri formunu veya diğer matbu formları doldurmanız, müşteri hizmetleri, e-posta, SMS, telefon, faks, şikayet platformları, sosyal medya platformları, kargo /posta vasıtasıyla tarafımıza iletmeniz ve Şirketimizin kullandığı entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2) İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNİZ İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Taleplerin, önerilerin ve/veya şikayetlerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, talep, şikayet ve önerisi sahiplerinin memnuniyetlerinin sağlanması ile deneyimlerinin iyileştirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veri

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Ad Soyad

Kimlik Verisi

· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

· (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

· (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Telefon Numarası,

E-posta adresi, Adres bilgisi

İletişim Verisi

· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Tanıtım, yatırım, analiz, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

· (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

· Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri hususunda KVKK’nın 5. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanızı vermiş olmanız

Talep/Öneri/ Şikayet Formu ve diğer matbu formlarımız içeriğinde yer alan, talep ve şikayetinize ilişkin bilgiler

Talep/Öneri/Şikayet Verisi

· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

· İş Sürekliliğinin Sağlanması

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

· (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşyeri bilgileri

Diğer Veriler

· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep, Öneri ve Şikayetlerin Takibi ve Değerlendirilmesi

· Tanıtım, yatırım, analiz, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

· (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

· Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri hususunda KVKK’nın 5. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanızı vermiş olmanız

3)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.


Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizin sonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 5’nci bölümünü incelemenizi rica ederiz.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 • ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla tedarikçi olarak hareket eden topluluk şirketlerimizin de dahil olduğu yurt içinde müşteri hizmetleri desteği alınan firmalar, talep / şikayet yönetimi bakımından hizmet desteği alınan ajanslar),
 • Şirketimizin faaliyetlerinin denetlenmesi ve müşteri memnuniyetinin tesisi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (örn. şikayet platformları, sosyal medya platformları), ve
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

6) DEĞİŞİKLİKLER

Bu aydınlatma metni, şirket politikalarında veya ilgili yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncel versiyonu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.

Bu metni dikkatlice okumanız ve kişisel verilerinizi işleme konusundaki açık ve şeffaf politikalarımızı anlamanız önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya bu konudaki talepleriniz için Şirketimizin belirlediği iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.