.

Sürdürülebilirlik

İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmak için…

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘gelecek’ sunma hedefi ile çalışarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor, bu alandaki sorumluluklarımızı üç boyutta ele alıyoruz.

Kurumsal Faaliyetlerimizle Değer Sağlama
1
Teknolojilerimizi ve bilgilerimizi kullanarak, insanların, toplumun ve ekolojik çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler sunacağız.
Sorumlu İş Yönetimi
2
Yenilikçi ürün ve çözümlerimizi daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmak hedefi üretirken Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz
Şirket ve Çalışanların Sosyal Katkıları
3
Herkesin daha iyi bir yaşam sürebileceği »kapsayıcı bir toplumun» hayata geçirilmesine yönelik kurumsal vatandaşlık faaliyetleri ile toplumsal bir etki sağlayacağız.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Sürdürülebilir, aydınlık bir gelecek için hepimiz sorumluyuz

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla, yaşama değer katan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu projelerimizi İnsan ve doğa arasında kurulacak dengeli bağın gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlayacağının bilinci içerisinde, hepimiz sorumluyuz anlayışı ile yürütürüz.

 • Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlamasını yapar, yetkinlik bazlı objektif yöntemleri kullanarak "Doğru İşe Doğru İnsan" ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla etkin Eğitim ve Gelişim programlarını uygularız.
 • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performansı göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkı ve potansiyelleri destekleriz.
 • Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamları sağlayarak çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.
 • Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığı artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.
 • Ortak amaçları paylaştığımız çalışanlarımızın ailelerini de başarımızın bir parçası olarak görürüz.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlar dikkate alır, çalışanlarımıza güvenli bir iş ortamı sağlamak için gerekli önlemleri alırız.
Gerçekleştirdiğimiz Sosyal Sorumluluk Projeleri

1

Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği Projesi

2

Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek Projesi

3

Aydınlık Sancaktepe İçin Yerel Kalkınma Projesi

4

100 Çocuk, 100 Mutluluk Projesi

5

Ağaçlandırma Projeleri

6

Çalışan Gönüllülüğü Projeleri

7

Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği Projesi

8

Ağaçlandırma Projeleri

Çalışan Gönüllülüğü

Sosyal Sorumluluk projeleri çalışanların sürece dahil olması ile değer kazanır

Biz, sosyal sorumluluk projeleri ile elde edilecek asıl katma değerin ancak çalışanların bu sürece gönülden dahil olmaları ile ortaya çıkabileceğine inanmaktayız.

Bu bakış açısı ile sosyal sorumluluk projelerinin tamamını Aydınlık Toplum Gönüllüleri ile birlikte yürütmekteyiz. Kendilerine has bir gönüllülük şarkılarının bulunmasının yanı sıra pek çok örnek uygulamaya sahip bulunan gönüllülerimiz ÖSGD tarafından 2012 yılının en başarılı gönüllülük programına layık görülmüştür.

Çevre Duyarlılığımız
Çevre Duyarlılığımız
Çevre Duyarlılığımız

Daha yaşanılabilir bir çevre için

Kurumsal değerlerimiz arasında tanımladığımız sürdürülebilirliğin gereği olarak tüm faaliyetlerimizi doğaya zarar vermeden, kaynaklara aşırı yüklenmeden ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını riske atmadan gerçekleştirmeyi hedefleriz.

 • Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılır bir çevre oluşturmak ve bu konuda toplumun duyarlılığını artırmayı hedefleyen, bir kuruluş olarak ürünün henüz tasarım aşamasından başlayan tüm iş süreçlerimizi çevre dostu tercihlerle gerçekleştiririz.
 • Yönetim binamız, cam bina ile ısı kontrolü ve gün ışığını etkin kullanma özellikleri ile tasarlanmış ve havalandırma sistemi, su kullanım kontrolü, yeşil alanları ile yeşil bina tasarım kriterlerini taşıyacak şekilde faaliyet göstermektedir.
 • Binamızın dış cephe kaplama camlarının üzerinde yer alan low-e ısı kontrol kaplaması ile gün ışığı ve ısısından maksimum düzeyde faydalanılarak enerji verimliliğine katkı sağlanmaktadır.
 • Enerji verimliliği konusunda önemli avantajlar sağlayan bina otomasyon sistemimiz sayesinde ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri online olarak kontrol edilebilmektedir. Ayrıca tesislerimizin birçok noktasında bulunan enerji ana lizörleri sayesinde sistem tüketimleri yakından takip edilmekte, bu doğrultuda Verimlilik Artırıcı Projeler geliştirilerek sera gazı emisyonları azaltılmaktadır.
 • Endüstriyel tesislerimiz içerisinde yer alan Güneş Enerji Sistemi yıllık 28.800 kWh′lık enerji kazancı sağlamakta, buradan elde edilen enerji ise sıcak su tüketimi ve yüzme havuzu suyunun ısıtılmasında kullanılmaktadır.