.

PANASONIC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Başvuru Tebliği”) 5’inci maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz. İşbu başvuru formu yalnızca talebinizin daha kolay ve hızlı şekilde yanıtlanması bakımından hazırlanmıştır. Başvuru Tebliği’nde düzenlenen usul ve esaslara uygun olması kaydı ile yapılan diğer başvurular da Şirket tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır.

 

1.     Yazılı Olarak Başvuru

 

Başvuru Yöntemi

:

Islak imzalı şahsen veya Noter vasıtasıyla başvuru

Başvuru              Yapılacak Adres

:

Panasonic Electric Works Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44 Sancaktepe/İSTANBUL

 

  1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

 

Başvuru Yöntemi

:

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla

Başvuru           Yapılacak Adres

:

verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr

 

3.     Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

Başvuru Yöntemi

:

Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

Başvuru           Yapılacak

Adres

:

 hukukveuyumlulukdepartmani@tr.panasonic.com

 

  1. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 

Başvuru Yöntemi

:

Mobil imza/güvenli elektronik imza içerecek biçimde Şirket’in sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

Başvuru         Yapılacak Adres

:

hukukveuyumlulukdepartmani@tr.panasonic.com

 

B.     Kimlik Teyidi ve İletişime İlişkin Bilgiler

 

Talepleriniz, Başvuru Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, aşağıda belirtmiş olduğunuz iletişim adresine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle, aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

 

 

İlgili Kişi Ad – Soyad

 

:

İlgili Kişi T.C. Kimlik No. / Pasaport No.

:

İlgili Kişi E-Posta Adresi/KEP Adresi

:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

:

İlgili Kişi Telefon No. / Cep Telefonu No. / Faks No. (İhtiyaridir)

:

Şirket ile İlişkiniz

: ☐ Müşteri

☐   Çalışan

☐   Çalışan Adayı

☐   Diğer (Lütfen aşağıda belirtiniz)

 

 

Şirket’in, başvuruda bulunan veri sahibinin, gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belgeyi talep etme hakkını haizdir. Kimlik teyidinizin sağlanması amacıyla Şirket’e kimlik fotokopinizin iletilmesi halinde, ilgili belge üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilere (kan grubu ve din bilgisi) yer verilmediğinden emin olunuz.

 

C.    Başvuru Konusu

 
   

 

Başvurunuz kapsamında Şirket’e iletilen bilgi ve belgeler arasında Kanun’un 6’ncı maddesinde sınırlı sayıda sayılmış herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. sağlık bilgisi, din bilgisi, siyasi düşünce bilgisi) yer verilmediğinden emin olunuz.

 

D.    Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirilme Yöntemi

 

Başvurunuz, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması

 

halinde ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

  • Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini
  • Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini
  • Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini
  • Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum KEP adresime gönderilmesini

İşbu başvuru formunda belirttiğim bilgi, belge ve talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun ve Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda, işbu başvuru ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla kişisel verilerimi işleyebileceğini, ilave bilgi ve/veya belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuranın Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

: