.

FM & Ar-GE Teşvikleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana AR-GE ve tasarım çalışmalarını odak noktası olarak görmüş ve bu alana ayrı bir önem vermiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan AR-GE merkezimiz ile yetenekli insan kaynağımız, her ülke insanı için ayrı düşünüp üreten hız ve donanıma sahiptir.

Şirketimizin ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme yeteneği olarak önemli bir avantaja dönüşmekte ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkilemektedir. Panasonic Electric Works Türkiye AR-GE Merkezi, inovasyon boyutları yüksek, TÜBİTAK destekli TEYDEB projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında San-Tez projeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.

AR-GE Politikamız
 • Ar-Ge Merkezi faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara uygun olarak kuruluşumuzun vizyonu, misyonu ve stratejileri doğrultusunda yürütürüz.
 • Sürekli yeni teknolojileri araştırarak kuruluşumuzun pazarda rekabet etmesini destekleyecek enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürünler tasarlarız.
 • Tüm tasarımlarda inovasyon yapmayı ve patent alabilmeyi birinci ilke olarak ele alır, bu kapsamda Türkiye’de sektörde patent liderliği hedefimizi sürdürürüz.
 • Ürün standartlarından ve güvenlikten taviz vermeden kolay üretilebilir, çevreye duyarlı ve uygun maliyetli ürünler tasarlarız.
 • Ortaya çıkan proje fikirlerini mümkün olan en kısa sürede müşterilerimizin beğeneceği ürünler haline dönüştürürüz.
 • Kuruluşumuzun Ar-Ge sırlarını göz önünde bulundurarak gizlilik ve güvenilirlik kurallarına uyarız.
 • Ar-Ge Merkezimizin sürekli gelişimi için yeni ürün projelerinde teşvik mekanizmalarını kullanırız.
 • Üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için projeler üretiriz.
 • Ar-Ge çalışanlarımızın başarılarını takdir eder, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılımlarını teşvik ederiz.
Entellektüel Sermayemiz
Ticari Markalarımız
Kuruluşumuzun Türkiye’de 97, yurtdışında ise 25 Marka tescili ve başvurusu bulunmaktadır.
Endüstriyel Tasarımlarımız
Kuruluşumuz tarafından yurt içinde başvurusu yapılan 44 endüstriyel tasarım bulunmaktadır. Yurtdışında da 46 endüstriyel tasarım çalışması ile ilgili, çeşitli ülkelerde koruma sağlamak üzere tescil başvurusunda bulunulmuştur.
Patent ve Faydalı Modellerimiz
Kuruluşumuz tarafından Türkiye'de başvurusu yapılan toplam 177 adet Patent ve Faydalı Model bulunmaktadır.
Üniversite İşbirlikleri
Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birisi de üniversite-sanayi işbirlikleridir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayan bu işbirlikleri öğrencilerin hayat başarılarına ve iş yaşamına katkı sağlamaktadır. AR-GE Merkezi ise bu anlamda örnek projelere imza atmak, genç beyinlere destek olmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Üniversiteler ile proje işbirlikleri gerçekleştirmektedir.
Çeşitli Projelerde İşbirliği Yapılan Üniversiteler
 • Doğuş Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Doğuş Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
AR-GE Laboratuvarı
AR-GE Laboratuvarı

İleri teknoloji cihazlarla donatılan ve TS EN ISO/IEC 17025 "Laboratuvar Yeterlilik standardı"na göre faaliyetlerini sürdüren laboratuvarımızda, ürün gamımızda yer alan tüm ürünlerin test, analiz, AR-GE çalışmaları ile belgelendirme faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir.

CE uyumluluk çerçevesinde tüm ürün doğrulama faaliyetleri de laboratuvarımız tarafından yürütülmekte ve ürün belgelendirme kapsamında VDE, NF, ÖVE, EAC, KEMA gibi pazarda söz sahibi belgelendirme kurumları ile çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda Ulusal ve Uluslararası standartlara göre; ürünlerimizin elektriksel, mekanik, ısıl, ömür ve elektromanyetik uyumluluk deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız

 • TSE'nin Onaylı Taşeron Laboratuvar belgesi
 • TSE'nin Üretici Laboratuvar Sözleşmesi
 • VDE (Almanya) Test ve belgelendirme kuruluşunun Tescilli Üretici Firma Laboratuvarı belgelerine sahiptir (TDAP).

Bu belgeler ile yeni ürünlerin belgelendirme deneyleri, belgelendirme kuruluşu personeli nezaretinde laboratuvarımızda yapılabilmekte ve müşteri beklentileri daha hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir.

İnovasyon

İnovasyonu bir kurum kültürü olarak kuruluş DNA’sına yerleştirmek

Mükemmelliği tek standart olarak kabul eden, buna ulaşabilmek için çalışanlarının gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen Panasonic Electric Works Türkiye, sürekli iyileşmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Şirketimiz, inovasyonu bir kurum kültürü olarak kuruluş DNA′sına yerleştirmek, faydaları ölçülebilen sonuçlar elde etmek ve rekabet avantajı yaratmak amacıyla INNOVİKO (İnovasyon Yönetimi) projesini sürdürmektedir.

Aksiyoner bir kuruluş olan Panasonic Electric Works Türkiye′de inovasyon; vizyon ve misyonu gerçekleştirmek, müşteri ve çalışan beklentilerini karşılamak, ve stratejilerle ortaya konan hedeflere ulaşmak üzere uygulanmaktadır.

Proje takımları Tanıma-Takdir-Ödüllendirme Sistemi kriterlerine göre ödüllendirilmektedir.

İnovasyon
Çevre Duyarlılığımız

Sektöründe Türkiye′de lider konumda olan ve dünya rekabetine uyumlu ve proaktif bir kuruluş olmayı hedeflemiş olan Panasonic Electric Works Türkiye′de, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında Sertifika Programı, Fikir Sistemi, Takım Çalışmaları ve Tanıma Takdir Ödüllendirme Sistemi ile uygun ortamlar sağlamaktadır.

Yenilikçi iş organizasyonları, tüm çalışanların katılımını, aynı vizyonu paylaşmalarını ve içinde oldukları ortamdan mutlu olmalarını gerektirir. Bu amaca ulaşmak için yenilikçilik tüm liderler tarafından teşvik edilmektedir.

"Her birey ve her şirket inovatif olabilir, yeter ki Şirket DNA′sı ile inovasyon DNA′sı buluşabilsin."

İnovatif fikirler İnovasyon Sertifika Programından geçmiş çalışanlar tarafından oluşturulan inovasyon proje ekipleri tarafından hayata geçirilmek üzere projelendirilmektedir.

İnovasyon projelerinde beyin fırtınası, 5N2K, bionik inovasyon, kombinasyon metodolojileri, ters inovasyon, teknoloji transplantasyonu ve triz yaklaşımları kullanılmaktadır.

Triz yaklaşımının kullanımında İdeallik, S-Eğrisi Analizi, 9 Pencere Yaklaşımı, Fonksiyonel Analiz, Çelişki Analizi, 39x39 Çelişki Matrisi, 40 Buluş Prensibi, Su-F Analizi, 76 Buluş Standartı, ARIZ araçlarından faydalanılmaktadır.

İnovasyon projelerinin tamamlanması ile kuruluşta yenilikçi uygulamalar devreye alınmaktadır.

Projeler İnovasyon Kurulu tarafından yaratıcılık/yenilikçilik, katma değer, uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.