SOSYAL SORUMLULUK

Daha yaşanılabilir bir çevre için

ÇEVRE DUYARLILIĞIMIZ

ÇEVRE ANLAYIŞIMIZKurumsal değerlerimiz arasında tanımladığımız sürdürülebilirliğin gereği olarak tüm faaliyetlerimizi doğaya zarar vermeden, kaynaklara aşırı yüklenmeden ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını riske atmadan gerçekleştirmeyi hedefleriz.

  • Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılır bir çevre oluşturmak ve bu konuda toplumun duyarlılığını artırmayı hedefleyen, bir kuruluş olarak ürünün henüz tasarım aşamasından başlayan tüm iş süreçlerimizi çevre dostu tercihlerle gerçekleştiririz.
  • Yönetim binamız, cam bina ile ısı kontrolü ve gün ışığını etkin kullanma özellikleri ile tasarlanmış ve havalandırma sistemi, su kullanım kontrolü, yeşil alanları ile yeşil bina tasarım kriterlerini taşıyacak şekilde faaliyet göstermektedir.
  • Binamızın dış cephe kaplama camlarının üzerinde yer alan low-e ısı kontrol kaplaması ile gün ışığı ve ısısından maksimum düzeyde faydalanılarak enerji verimliliğine katkı sağlanmaktadır.
  • Enerji verimliliği konusunda önemli avantajlar sağlayan bina otomasyon sistemimiz sayesinde ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri online olarak kontrol edilebilmektedir. Ayrıca tesislerimizin birçok noktasında bulunan enerji ana lizörleri sayesinde sistem tüketimleri yakından takip edilmekte, bu doğrultuda Verimlilik Artırıcı Projeler geliştirilerek sera gazı emisyonları azaltılmaktadır.
  • Endüstriyel tesislerimiz içerisinde yer alan Güneş Enerji Sistemi yıllık 28.800 kWh′lık enerji kazancı sağlamakta, buradan elde edilen enerji ise sıcak su tüketimi ve yüzme havuzu suyunun ısıtılmasında kullanılmaktadır.


GREEN OFFICE PROGRAMIEnerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konusunda fark yaratan uygulamalara sahip bulunan kuruluşumuz, WWF-Türkiye tarafından belgelenen Green Office diplomasını almaya hak kazanarak sektöründe bir ilki gerçekleştirmiştir.

WWF-Türkiye Green Office Programı, çalışanlarımızın katkısıyla ofislerimizdeki mevcut kaynak kullanımını tespit ederek, verimli kaynak yönetimi oluşturmayı ve bu çerçevede çevreye verdikleri zararı azaltmalarını hedeflemektedir. Bu program sayesinde zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde bir yandan tüketimin azaltılıp doğa üzerindeki baskımızın hafifletilmesi sağlanırken, bir yandan da tasarruf sağlanmaktadır.