SOSYAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir, aydınlık bir gelecek için
hepimiz sorumluyuz

SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla 1998 yılından bu yana yaşama değer katan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu projelerimizi İnsan ve doğa arasında kurulacak dengeli bağın gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlayacağının bilinci içerisinde, hepimiz sorumluyuz anlayışı ile yürütürüz.

SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ  • Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışırız.
  • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin çevresel ve toplumsal öncelikleri konusunda duyarlılık gösteririz.
  • Üretim faaliyetlerimizi insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek özelliklere sahip malzeme ve teknolojilerle yürütürüz.
  • Endüstriyel tesislerimizde ve çalışma ofislerimizde enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması için gerekli tüm önlemleri alırız.
  • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tüm iş süreçlerimize entegre ederiz.
  • Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın karbon salınımı konusunda sorumlu davranmasını sağlar, geri dönüşüm konusunda duyarlı davranır ve atıklarımız konusunda gerekli tüm önlemleri alırız.
  • Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımızdan ödün vermeksizin sürdürürüz.