KURUMSAL

Tüm süreçlerde mükemmellik

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUEFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşumuzda bir yönetim felsefesi olarak benimsenmektedir.
Kuruluşumuzun büyüme yolculuğunun ivme kazandığı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak hayata geçebilmesi için mevcut değerlerimiz kurum kültürü anketi ile belirlenmiştir. Her yıl yapılan özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili faaliyet planları oluşturularak süreç performanslarının sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır. Süreçler arası etkileşimi daha etkin yönetebilmek için dijital teknolojilerdeki gelişmelerin getirdiği avantajlardan da yararlanarak veri tabanları oluşturulmuş, yüksek hızda ve güvenli bilgi akışı sağlanmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmalarımızı daha sistematik ve paylaşımcı bir ortam içerisinde gerçekleştirerek daha mükemmel sonuçlara ulaşmak ve ülke bazında yayılımını sağlamak amacı ile faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu olan KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi iyi niyet bildirgesi imzalayarak işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşumuz, sürekli koruduğu ve geliştirdiği ürün kalitesi ile birlikte EFQM Mükemmellik Modelini uygulayan sektörünün ilk kuruluşudur. Şirketimiz, 2005 yılında Tüsiad-Kalder Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer almış ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünü alarak bu alandaki başarısını taçlandırmıştır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZPanasonic Electric Works Türkiye olarak, konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürün ve insan odaklı yaşam çözümlerini tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve dünya pazarlarına sunarız.
“Live Your Best” hedefimiz doğrultusunda kuruluşumuzun şartlarına, standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.
 • Yönetim sistemleri kapsamında risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri ile danışma ve katılımını sağlayarak gerekli önlemleri alırız.
 • Müşteri odaklı yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini sağlamak için çaba gösteririz.
 • Müşteri şikayetlerini değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı taahhüt ederiz.
 • Çalışanların iş ile ilgili yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.
 • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile çevreci ve geri dönüşüm odaklı üretim yaparız.
 • Atık yönetiminde kirliliği kaynağında azaltma çalışması yaparak atık oluşumunu en aza indirir, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
 • Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar, tüm süreçlerde kişisel verileri koruruz.
 • Yönetim Sistemlerimiz kapsamında paydaşlarımızın farkındalıklarını artıracak yaklaşımlar planlar ve gerçekleştiririz.
 • Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiririz.
Vizyon, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlar, faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve hesap verilebilir yaklaşımı ile sürekli iyileştiririz.BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


 • Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
 • Ulusal, uluslararası düzenlemeler, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlarız.
 • Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
 • Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
 • Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
 • Kuruluşumuza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 • Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
 • Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli yaptırımları uygularız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.


SİSTEM SERTİFİKALARIMIZISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 27001 - ISO 10002
Panasonic Electric Works Türkiye, elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla, paydaşların talep ve beklentilerini karşılamaktadır.

"Live Your Best" hedefimiz doğrultusunda kuruluşumuzun şartlarına, standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.

Panasonic Electric Works Türkiye bu hedef doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirler, gözden geçirir.

Panasonic Electric Works Türkiye yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uyarak ürün, çevre boyutları, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve iş sağlığı güvenliği riskleri doğrultusunda, en ileri teknolojik yatırımlarla süreçlerini yönetir.

Panasonic Electric Works Türkiye; tüm çalışanların ve paydaşların katılımı ile mükemmellik yolunda, dünya rekabetine uyumlu olarak ilerlemektedir.

ISO 9001 TÜRKAK
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 45001
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 9001 IQNET
IQNET ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi veren kuruluşların bağlı
olduğu bir kurumdur. Belgemizin bu kuruluşa üye 36 ülkede geçerli olduğunu belirtir.


ISO 27001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuzu ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.


ISO 10002
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuzu ve bu sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.


ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ


Panasonic Electric Works Türkiye olarak enerjinin etkin bir şekilde kullanılması, değerlendirilmesi, enerji sarfiyatına karşı gerekli önlemlerin alınması, enerji tüketiminin izlenilmesi kontrol altında tutulması ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için etkili bir “Enerii Yönetim Sistemi (EnYS) ” uygular ve bu süreci geliştirmek için gerekli kaynakları ayırarak sürekli iyileştirmeyi destekleriz.
Enerji Yönetim Sistemimizde, enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara göz önünde bulundurarak ele alır ve yönetiriz
Enerji Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Kuruluşumuzun enerji kullanımı ve tüketimin yapısı ve ölçeğine uygun şekilde,
 • Hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığı ve kullanılabilirliğine yönelik,
 • Enerji hedeflerini ve amaçlarını düzenlemek ve gözden geçirmek için bir çerçeve ortaya koyan,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını ve enerji performansının ve EnYS’nin iyileştirilmesine yönelik tasarımları destekleyen,
 • Çalışanlarımızı enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi ve enerjiyi verimli kullanma alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen,
 • Dokümante edilerek, paydaşlarımıza sunulan ve düzenli aralıklarla gözden geçirilen,
 • Enerji Yönetim Sistemi Politikamız ile risk ve fırsatları gözeterek enerji verimliliği ve etkinliğinin artırılması ile enerji performansımızı ve EnYS’i sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZPanasonic Electric Works Türkiye olarak Müşteri Memnuniyetini sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görürüz.
Müşteri Şikayetlerini, müşteri odaklılık, gizlilik, şeffaflık, tarafsızlık prensiplerini ve ulusal ve uluslararası standart/mevzuat gerekliliklerini göz önünde bulundurarak tüm çalışanların katılımı ile ele alır ve yönetiriz.
Müşteri Şikayetlerini müşteri memnuniyetine dönüştürme amacıyla etkili bir “Müşteri Şikayet Yönetimi Süreci” uygulamayı taahhüt eder ve bu süreci geliştirmek için gerekli kaynakları ayırarak sürekli iyileştirmeyi destekleriz.

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ • Müşteri Şikayetleri, ürün görselleri(video veya fotoğraf) eklenerek Web Adresi (ewtr.panasonic.com), Danışma Hattı, Canlı Destek, Şikayet Platformları, Sosyal Medya gibi kanallar üzerinden Müşteri İlişkileri Departmanına iletilir.
 • Şikayete konu olan ürünlerin incelenmesi için mümkün ise tesisimize gönderilmesi talep edilir.
 • İletilen şikayetler Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) programına kayıt edilir ve şikayet sahibine e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılır.
 • Şikayete konu olan durumun incelenmesi için şikayet kaydı, video veya görseller, ürün/ler ilgili departmanlara iletilir.
 • Ürünün veya ürüne ait görsellerin müşteri tarafından paylaşılmasının mümkün olmadığı vb. durumlarda yerinde inceleme yapılır.
 • Müşteri şikayetine konu olan durumlar ilgili departmanlar tarafından incelenir.
 • Müşteri şikayetlerinin çözümlenme süresi 5 iş günüdür.
 • İncelemesi 3 iş gününü geçen şikayetlerde şikayet sahibine e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılır.
 • Şikayet çözüme kavuştuğunda şikayet sahibine e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılır.
 • 5 iş gününü aşan bildirimlerde veya şikayet durumunun öğrenilmesinin istendiği durumlarda şikayet sahibi CRM numarası ile danışma hattından bilgi alabilir.
 • Bu bilgilendirme sonrası 2 gün içerisinde arama ile anket yapılarak şikayetin kapatılma bilgisi şikayet sahibinden alınır.
Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve Müşteri Şikayet Yönetim Süreci’nin iyileştirilmesi için müşteri şikayetleri analiz edilir ve gerekli faaliyetler gerçekleştirilir.