KURUMSAL

İnovasyonu bir kurum kültürü olarak
kuruluş DNA’sına yerleştirmek

İNOVASYON

İNOVASYON - İNNOVİKOMükemmelliği tek standart olarak kabul eden, buna ulaşabilmek için çalışanlarının gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen Panasonic Life Solutions Türkiye, sürekli iyileşmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Şirketimiz, inovasyonu bir kurum kültürü olarak kuruluş DNA′sına yerleştirmek, faydaları ölçülebilen sonuçlar elde etmek ve rekabet avantajı yaratmak amacıyla INNOVİKO (İnovasyon Yönetimi) projesini sürdürmektedir.

Aksiyoner bir kuruluş olan Panasonic Life Solutions Türkiye′de inovasyon; vizyon ve misyonu gerçekleştirmek, müşteri ve çalışan beklentilerini karşılamak, ve stratejilerle ortaya konan hedeflere ulaşmak üzere uygulanmaktadır.

Sektöründe Türkiye′de lider konumda olan ve dünya rekabetine uyumlu ve proaktif bir kuruluş olmayı hedeflemiş olan Panasonic Life Solutions Türkiye, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında Sertifika Programı, Vİ Fikrim Var Sistemi, Takım Çalışmaları ve Tanıma Takdir Ödüllendirme Sistemi ile uygun ortamlar sağlamaktadır.

Yenilikçi iş organizasyonları, tüm çalışanların katılımını, aynı vizyonu paylaşmalarını ve içinde oldukları ortamdan mutlu olmalarını gerektirir. Bu amaca ulaşmak için yenilikçilik tüm liderler tarafından teşvik edilmektedir.Vİ FİKRİM VAR SİSTEMİKurumsal değerlerimiz ve kurum kültüründe pekiştirildiği üzere iyileştirme süreçlerine çalışanların katılımının sağlanması ve özendirilmesi amacı ile "Vİ Fikrim Var" öneri değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

Bu sisteme katılımı teşvik etmek amacı ile Tanıma Takdir Ödüllendirme Sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.

Tüm şirket çalışanları, Vİ Fikrim Var Sistemi üzerinden kişisel veya ekip olarak diledikleri her konuda öneride bulunabilmektedir.

Önerinin verilmesinin ardından ise Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirme yapılmakta, öneriyle ilgili atılacak tüm adımlar ilgili kurul çalışanları tarafından sürdürülmektedir.

Fikir aşamasında olan yeni önerilerin değerlendirilmesi sırasında inovatif fikirler seçilmekte ve proje çalışmaları ile olgunlaştırılarak katkı yaratan uygulamalara dönüştürülmesi sağlamaktadır. INNOVİKO sistemi İnovasyon DNA′sında olması gereken 7 kod üzerine kurulmuştur.

"Her birey ve her şirket inovatif olabilir, yeter ki Şirket DNA′sı ile inovasyon DNA′sı buluşabilsin."

İnovatif fikirler İnovasyon Sertifika Programından geçmiş çalışanlar tarafından oluşturulan inovasyon proje ekipleri tarafından hayata geçirilmek üzere projelendirilmektedir.

İnovasyon projelerinde beyin fırtınası, 5N2K, bionik inovasyon, kombinasyon metodolojileri, ters inovasyon, teknoloji transplantasyonu ve triz yaklaşımları kullanılmaktadır.

Triz yaklaşımının kullanımında İdeallik, S-Eğrisi Analizi, 9 Pencere Yaklaşımı, Fonksiyonel Analiz, Çelişki Analizi, 39x39 Çelişki Matrisi, 40 Buluş Prensibi, Su-F Analizi, 76 Buluş Standartı, ARIZ araçlarından faydalanılmaktadır.

İnovasyon projelerinin tamamlanması ile kuruluşta yenilikçi uygulamalar devreye alınmaktadır.

Projeler İnovasyon Kurulu tarafından yaratıcılık/yenilikçilik, katma değer, uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Proje takımları Tanıma-Takdir-Ödüllendirme Sistemi kriterlerine göre ödüllendirilmektedir.