KURUMSAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı
AR-GE merkezi

AR-GE POLİTİKAMIZ

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana AR-GE ve tasarım çalışmalarını odak noktası olarak görmüş ve bu alana ayrı bir önem vermiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan AR-GE merkezimiz ile yetenekli insan kaynağımız, her ülke insanı için ayrı düşünüp üreten hız ve donanıma sahiptir.
Şirketimizin ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme yeteneği olarak önemli bir avantaja dönüşmekte ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkilemektedir. Panasonic Life Solutions AR-GE Merkezi, inovasyon boyutları yüksek, TÜBİTAK destekli TEYDEB projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında San-Tez projeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.


AR-GE POLİTİKAMIZ • AR-GE Merkezi faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara uygun olarak kuruluşumuzun vizyonu, misyonu ve stratejileri doğrultusunda yürütürüz.
 • Sürekli yeni teknolojileri araştırarak kuruluşumuzun pazarda rekabet etmesini destekleyecek, enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürünler tasarlarız.
 • Tüm tasarımlarda inovasyon yapmayı ve patent alabilmeyi birinci ilke olarak ele alır, bu kapsamda Türkiye’de sektörde patent liderliği hedefimizi sürdürürüz.
 • Ürün standartlarından ve güvenlikten taviz vermeden kolay üretilebilir, çevreye duyarlı ve uygun maliyetli ürünler tasarlarız.
 • Ortaya çıkan proje fikirlerini mümkün olan en kısa sürede müşterilerimizin beğenerek kullanacağı ürünler haline dönüştürürüz.
 • Kuruluşumuzun AR-GE sırlarını göz önünde bulundurarak gizlilik ve güvenilirlik kurallarına uyarız.
 • AR-GE Merkezimizin sürekli gelişimi için yeni ürün projelerinde teşvik mekanizmalarını kullanırız.
 • Üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için projeler üretiriz.
 • AR-GE çalışanlarımızın başarılarını takdir eder, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılımlarını teşvik ederiz.


ENTELLEKTÜEL SERMAYEMİZ • Ticari Markalarımız: Kuruluşumuzun Türkiye’de 97, yurtdışında ise 24 Marka tescili ve başvurusu bulunmaktadır.
 • Endüstriyel Tasarımlarımız: Kuruluşumuz tarafından yurt içinde başvurusu yapılan 41 endüstriyel tasarım bulunmaktadır. Yurtdışında da 45 endüstriyel tasarım çalışması ile ilgili, çeşitli ülkelerde koruma sağlamak üzere tescil başvurusunda bulunulmuştur.
 • Patent ve Faydalı Modellerimiz: Şirketimiz tescilinde bulunan 37 Patent ve Faydalı Model bulunmakta, 35 başvuru ise belge aşamasında yer almaktadır.


ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİBilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birisi de üniversite-sanayi işbirlikleridir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayan bu işbirlikleri öğrencilerin hayat başarılarına ve iş yaşamına katkı sağlamaktadır. AR-GE Merkezi ise bu anlamda örnek projelere imza atmak, genç beyinlere destek olmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Üniversiteler ile proje işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Çeşitli Projelerde İşbirliği Yapılan Üniversiteler
 • Doğuş Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Bilgi Üniversitesi


AR-GE LABORATUVARIİleri teknoloji cihazlarla donatılan ve TS EN ISO/IEC 17025 "Laboratuvar Yeterlilik standardı"na göre faaliyetlerini sürdüren laboratuvarımızda, ürün gamımızda yer alan tüm ürünlerin test, analiz, AR-GE çalışmaları ile belgelendirme faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir.

CE uyumluluk çerçevesinde tüm ürün doğrulama faaliyetleri de laboratuvarımız tarafından yürütülmekte ve ürün belgelendirme kapsamında VDE, NF, ÖVE, EAC, KEMA gibi pazarda söz sahibi belgelendirme kurumları ile çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda Ulusal ve Uluslararası standartlara göre; ürünlerimizin elektriksel, mekanik, ısıl, ömür ve elektromanyetik uyumluluk deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız
 • TSE′nin Onaylı Taşeron Laboratuvar belgesi
 • TSE′nin Üretici Laboratuvar Sözleşmesi
 • VDE (Almanya) Test ve belgelendirme kuruluşunun Tescilli Üretici Firma Laboratuvarı belgelerine sahiptir (TDAP).
Bu belgeler ile yeni ürünlerin belgelendirme deneyleri, belgelendirme kuruluşu personeli nezaretinde laboratuvarımızda yapılabilmekte ve müşteri beklentileri daha hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir.