İNSAN KAYNAKLARI

Doğru işe, doğru insan

SEÇME VE YERLEŞTİRME

İnsan Kaynakları Politikamızda da açıkça belirtildiği gibi dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın objektif yöntemler kullanılarak doğru işe doğru insan ilkesi ile seçme yerleştirme süreci gerçekleştirilmektir.

Seçme Yerleştirme Sürecinde ; pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

  • Kişilik Envanteri
  • Yabancı Dil Testleri
  • Mesleki Bilgi Testleri
  • Yetkinlik bazlı Mülakat Görüşmeleri

Uzun vadede başarının, seçme yerleştirme sürecimizdeki adayların yetkinliklerine, niteliklerine uygun pozisyona yerleştirmelerine ve muhafaza edilmelerine dayandığına inanıyoruz.