İNSAN KAYNAKLARI

Liderlik gelişim programı ile
sürekli öğrenme ve kariyer fırsatları

KARİYER GELİŞTİRME

Kuruluşumuzun dinamik ve büyüyen yapısı içinde çalışanlarımız için sürekli yeni kariyer fırsatları oluşmaktadır.

Organizasyonel gelişim çalışmalarında ortaya çıkan boş pozisyonlar için terfi kriterlerine uygun adaylar belirlenir. Bu doğrultuda hazırlanan kariyer planları çerçevesinde kişilerin gelişim planları hazırlanır ve gerekli eğitimlerle yeni pozisyonuna uygun yetkinliğe kavuşturulur.

Yedekleme planlaması yönetim kademeleri ve genel iş tecrübesinin yeterli olmadığı, yetiştirme süresinin uzun olduğu, sektörel uzmanlık gerektiren ve piyasa bilgisinin önemli olduğu kritik pozisyonlar için yapılır.

Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız kapsamında tüm çalışmalarımız için Yetenek, İstek ve Bağlılık boyutlarında Potansiyel Değerlendirme analizi yapılır. Potansiyel Sonuçları ile Performans sonuçları birlikte değerlendirilerek (Performans/Potansiyel Matrisi) Yüksek Potansiyelli çalışanlar belirlenir.

Yedekleme Planlarında yer alan pozisyonların ihtiyaçlarının; dışarıdan personel almak yerine Yüksek Potansiyelli çalışanlarımız ile kuruluşumuzdan karşılanması hedeflenmektedir.