İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımızla el ele,
geleceğimiz güvende

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda hızlı ve beklenen kalitede insan gücü ve organizasyonun oluşturulmasını sağlayarak, takım çalışmasına yatkın, değişime ve yenilikçiliğe açık bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla;

  • Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlamasını yapar, yetkinlik bazlı objektif yöntemleri kullanarak "Doğru İşe Doğru İnsan" ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla etkin Eğitim ve Gelişim programlarını uygularız.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performansı göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkı ve potansiyelleri destekleriz.
  • Yeni çalışma modelleri ve uygun iş ortamları sağlayarak çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığı artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.
  • Ortak amaçları paylaştığımız çalışanlarımızın ailelerini de başarımızın bir parçası olarak görürüz.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlar dikkate alır, çalışanlarımıza güvenli bir iş ortamı sağlamak için gerekli önlemleri alırız.