İNSAN KAYNAKLARI

Yaşam boyu öğrenen
bir organizasyon olabilmek için

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Çalışanlarımızın kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 4 boyutta eğitim ve gelişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

  • Oryantasyon Programı
  • Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
  • Liderlik Gelişim Eğitimleri
  • Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Eğitimlerin etkinliği 2 aşamadan oluşan bir yaklaşımla değerlendirilir. İlk aşama eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen anlık değerlendirme, 2.aşama eğitimden 3-6 ay sonra eğitimin iş etkinliğine yansımasını ve çalışanlarda gerçekleşen davranış değişimlerini değerlendirdiğimiz Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesidir.

Hedefleri başarmak, sürekli iyileştirme yoluyla mükemmelliğe ulaşmak amacıyla çalışanlarımızın öncelikle tam donanımlı hale getirilmesi gerektiğine inanmakta ve gerekli eğitimler, konferanslar, seminerler, diğer öğrenme ortamlarına katılımlarını sağlayarak onları desteklemekteyiz.