ÇÖZÜMLER

Uzaktan Okuma Çözümleri

AKILLI SAYAÇ OKUMA VE ÇÖZÜM SİSTEMLERİ

VİKO ENERJİ YÖNETİM ÇÖZÜMLERİViko Enerji Yönetim Çözümleri (VEMS) AG şebekesinde oluşan problemlerin ve taleplerin önceden tespit edilmesine, anlık olarak uyarıların alınmasına ve önleyici faaliyetlerin oluşturulabilmesini sağlar.

ürün detayı


VEMS çözümleri Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS/AMR) ve Akıllı Sayaç Çözümlerini (AMI) kapsar. Sayaç okuma, faturalama ve veri analizi için kullanılan VİKO Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Türkiye’nin en yaygın OSOS çözümlerinden birisidir. Şebeke analizi yapabilen, şebeke olaylarında anlık uyarılar oluşturabilen, ön ödeme şebekeye enerji verişini destekleyen, isteğe özel konfigüre edilebilen, ev içi takip cihazları ve su & gaz sayaçlarının okumalarının da akıllı sayaç üzerinden okunması VİKO Akıllı Sayaç Çözümleri sayesinde gerçekleştirilebilir.

ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİAlçak Gerilim (AG) Şebekesi yaklaşık 100 yıl önce tek yönlü enerji akışına, merkezi üretime ve sınırlı enerji talebine göre tasarlanmıştır. İlk tasarımında sadece evlerdeki aydınlatma ihtiyacının olduğu AG şebekesine bugün milyarlarca elektrik ile çalışan cihaz bağlı bulunmaktadır. Enerji tedariğindeki süreklilik ve güvenilirlik modern hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri olmanın yanında ülkelerin ulusal güvenlik politikalarından birini oluşturmaktadır.

ARTAN ENERJİ TALEBİElektrik enerjisinin depolanması sonrasında verimliliğini yüksek oranda kaybetmesi nedeniyle arz/taleb dengesinin günün her anında yeterli olması gerekmektedir. Gelişen teknolokiyle beraber elektrikle çalışan ve elektrik şarjı gereksinimi olan birçok cihaz hayatımıza girmiş ve elektrik enerjisine olan talebi artırmıştır. Elektrik enerjisinde; kısa zaman dilimlerindeki enerji kullanımının tepe değerine ulaştığı aralıklardaki ve bir gün içerisindeki yüksek enerji taleplerinin karşılanamaması elektrik kesintilerine veya elektrik şebekesi elemanlarında oluşacak zararlara yol açabilmektedir.

DAĞITILMIŞ ÜRETİMBüyük merkezi enerji üretim merkezlerinde yaşanabilecek kasıtlı veya kasıtsız müdahalelerin enerji tedariğini etkilememesi için şebekeden enerji alan müşterilerin de çeşitli elektrik enerjisi üretim yöntemleriyle tedariğe dahil olması gündeme gelmiştir. Böylece AG şebekesinden enerji alan müşteriler üretime katılabilmekte yani şebekeye enerji verebilmektedir. Dağıtılmış enerji üretimiyle birlikte elektrik şebekesinde çift yönlü enerji akışı oluşmakta ve üretimin tüketimden çok fazla olduğu dönemlerde şebekeye verilen fazla enerji, gerilimi yükselterek trafolara ve şebekeye bağlı cihazların hasar görmesine yol açabilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIEnerji üretiminin çevreye zararlarının azaltılması için dalga, rüzgar, güneş vb. enerjisinden faydalanan üretim kaynakları AG şebekesine entegre edilmeye başlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları birçok artı noktayı barındırsa da entegre edildiği noktalarda yaşanan frekans kaymaları harmonik bozulmalar ve üretimin doğa koşullarına bağlı olması gibi zorlukları beraberinde getirmektedir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARCO₂ emisyon seviyelerinin azaltılması için gündeme gelen elektrikli araçların popülerliği günden güne artmaktadır. Elektrikli araçların gündüz şarj edilip, gece enerji üretimine katılması kurgulanmaktadır.Bunun yanında ilerleyen yıllarda artacak olan elektrikli araçların şebekeden yoğun olarak enerji çekmesi yüksek enerji talebine yol açacak ve AG şebeke ekipmanlarına zarar verebilecektir.

YATIRIM KORUMAElektrik şebekesi ekipmanları, her türlü doğa şartlarına maruz kalmakta ve tedarik sürekliliği için stail olarak 7/24 çalışması gerekmektedir. Şebekedeki dengesiz yükler, hatalı planlanan yatırımlar, güç-kalite değerlerindeki bozulmalar, operasyon ortamı koşullarındaki bozukluklar ekipman ömürlerini negatif yönde etkilemekte ve arızlara yol açmaktadır.

DEĞİŞEN TÜKETİMElektrik arz/talebinin dinamik oluşumu ve enerji üretim kaynaklarının yenilenebilir enerjiye kayması sebebiyle günümüzde müşterilere dinamik tarifeler, tüketime özel ödeme planları ve ön ödeme yapabilme gibi seçenekler sunabilmek zorunluluk haline gelmiştir.